Feedback

Annuleringskosten bij annuleren keuken

Er zijn veel ervaringen over het annuleren van een reeds aangekochte keuken. Deze pagina bevat een overzicht van hoe het verschillende keukenkopers is vergaan.
Sommige keukenzaken komen zonder probleem tegemoet aan de wens van een keukenkoper om te annuleren. Dit annuleren kan dan kosteloos.

Tegelijkertijd gebeurt het vaak dat keukenzaken verwijzen naar de eigen voorwaarden of CBW voorwaarden waarin staat dat bij annulering 30% van de aankoopsom betaald moet worden als annuleringskosten.

De tekst van de CBW voorwaarden luidt als volgt: "Artikel 12 - De annulering. 1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. [...] 2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Uit veel reacties blijkt dat consumenten het percentage van 30% erg onrechtvaardig en niet in verhouding vinden staan.

In enkele bekende gevallen waarin een rechter een oordeel heeft geveld over een annulering van een keuken, is de betreffende rechter niet meegegaan in een schadevergoeding van 30% van de aankoopsom. De rechter vond in die gevallen dat een keukenzaak de concrete schade moest vorderen en niet een abstract percentage mocht vragen.
De informatie op deze pagina is met grote zorg samengesteld. Echter het is altijd mogelijk dat iets niet (langer) juist, volledig of up to date is. Als u weet of vermoedt dat iets niet klopt dan stellen we het op prijs dat u dat aan ons doorgeeft. U helpt daarmee zowel Qasa als de gebruiker van onze site. Geef hier uw opmerking door.