Feedback

Hoeveel geluid maakt een wasmachine?

Machines maken vooral tijdens het centrifugeren behoorlijk wat lawaai. Het maximale geluidsniveau van de wasmachine bij centrifugeren staat op het energielabel. De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibel, afgekort dB. De meeste wasmachine produceren tijdens het centrifugeren een geluidsniveau van tussen de 70 dB en 80 dB.

Uitstapje. Alhoewel het verschil tussen 70 dB en 80 dB maar klein lijkt zit er een behoorlijk verschil tussen. Dit heeft te maken met de betekenis van de waarden. De decibelschaal geeft een verhoudingsgetal weer van geluidsdruk die het mogelijk maakt om geluidsniveau's met elkaar te vergelijken. De decibelschaal is een zogenaamde logaritmische schaal. Elke verhoging met 10 decibel betekent achterliggend dat sprake is van 10 keer zoveel energie of vermogen. Van 60 db naar 100 db is een verschil van 10x10x10x10 en komt neer op 10.000 keer zoveel energie. De decibelschaal heeft geen eigen eenheid maar is puur (de logaritme van) een verhoudingsgetal. De decibelschaal sluit ongeveer aan op hoe mensen via hun gehoor de verschillen tussen geluidsniveau's ervaren.

Geluidsniveau van de wasmachine

Zoals reeds gezegd produceren de meeste wasmachine ergens tussen de 70 en 80 dB tijdens de centrifugefase. Op basis van een aantal decibels blijft lastig te benoemen hoe luid een wasmachine nu eigenlijk is. Daarom heeft de EU besloten dat op het energielabel het aantal decibels ook in een eenvoudig klassesysteem in te delen. Klasse A zijn de stilste wasmachines en klasse D zijn de luidste wasmachine. Onderstaand de betekenis van alle klassen. De meeste machines vallen tegenwoordig in klasse A. Klasse B komt nog redelijk vaak voor. Klasse C komt veel minder voor en klasse D komt nog maar nauwelijks voor.

Geluidsniveau klasseGeluidsniveau in dB bij centrifugeren
A Onder 73 dB
B Vanaf 73 dB tot net onder 77 dB
C Vanaf 77 dB tot net onder 81 dB
D Vanaf 81 dB

Lees hier meer over de betekenis van alle symbolen op het wasmachine energielabel.

Hoe luid is 70 dB en hoe luid is 80 dB?

Nu wil je misschien nog steed weten hoe luid een wasmachine met geluidsniveau klasse A en een waarde van 70 dB is. Een dergelijke wasmachine is bij het centrifugeren ongeveer even luid als een stofzuiger of een tv die hard aanstaat. Kies je voor een wasmachine met geluidsniveau klasse D en een geluidsniveau van 81 dB bij centrifugeren dan is het geluid vergelijkbaar met het geluid van je alarmklok of van een dichtbij passerende vrachtwagen.

Verschillen in dB

Een paar praktijkvoorbeelden helpen om beter te begrijpen wat het verschil in decibel bij wasmachines betekent.

Verschil van 3 dB
Een verschil van 3 dB betekent grofweg een verdubbeling van de geluidsdruk. Dus stel je hebt een machine met 72 dB (geluidsklasse A) en een machine met 75 dB (geluidsklasse B). Het verschil is 3 dB. Dit is een hoorbaar verschil maar de gemiddelde persoon zal dat als een gering verschil ervaren in geluidsvolume. Deze persoon zal zeggen de machine met 72 dB is net iets minder luid, of de machine met 75 dB is net iets luider. Het gaat in dit voorbeeld om het verschil van 3 dB. Het voorbeeld werkt exact hetzelfde met 70 en 73 dB, 71 en 74 dB, 72 en 75 dB, etc. etc.

Verschil van 6 dB
Een verschil van 6 dB betekent grofweg een verviervoudiging van de geluidsdruk. Dus stel je hebt een machine met 72 dB (geluidsklasse A) en een machine met 78 dB (geluidsklasse C). Het verschil is 6 dB. Dit is een goed hoorbaar verschil voor de gemiddelde persoon. Deze persoon zal zeggen de machine met 72 dB is duidelijk minder luid, of de machine met 78 dB is duidelijker luider. Het gaat in dit voorbeeld om het verschil van 6 dB. Het voorbeeld werkt exact hetzelfde met 70 en 76 dB, 71 en 77 dB, 72 en 78 dB, etc. etc.

Verschil van 10 dB
Een verschil van 10 dB betekent precies een 10x sterkere geluidsdruk. Dus stel je hebt een machine met 71 dB (geluidsklasse A) en een machine met 81 dB (geluidsklasse D). Het verschil is 10 dB. Dit is een overduidelijk hoorbaar verschil die de gemiddelde persoon zal ervaren als ongeveer een verdubbeling van het geluidvolume. Deze persoon zal zeggen de machine met 71 dB is twee keer zo zacht, of de machine met 81 dB is twee keer zo luid.

Bereken het geluidsvolume verschil tussen 2 wasmachines

Wil je het verschil in geluidsniveau weten tussen twee wasmachines vul dan het aantal decibels van beide machines in en druk op 'Bereken verschil'. Je krijgt zo een iets beter beeld van het verschil in geluidsniveau tussen twee wasmachines.
Bereken verschil in geluidsniveau
 
 
 

De informatie op deze pagina is met grote zorg samengesteld. Echter het is altijd mogelijk dat iets niet (langer) juist, volledig of up to date is. Als u weet of vermoedt dat iets niet klopt dan stellen we het op prijs dat u dat aan ons doorgeeft. U helpt daarmee zowel Qasa als de gebruiker van onze site. Geef hier uw opmerking door.