Feedback

Vaatwassers en zonnepanelen

Zonnepanelen zijn erg populair en bieden een duurzame manier om energie mee op te wekken. Er liggen op meer dan 2 miljoen woningen in Nederland zonnepanelen (april 2023) en dit aantal neemt nog in hoog tempo verder toe. Met zonnepanelen kan je flink geld besparen op de energierekening. Maar bespaar je kosten als je de vaatwasser aanzet als je zonnepanelen stroom opwekken of kan je net zo goed de vaatwasser op een ander moment aanzetten? Dit blijkt met name af te hangen van de zogenaamde salderingsregeling. 

Wel salderen

Salderen bestaat uit een paar onderdelen die samen leiden tot de saldering. Het eerste punt is dat op het moment dat je meer stroom opwekt dan je zelf gebruikt, je de te veel opgewekte stroom mag terugleveren aan het energienet. Het tweede punt is dat je op andere momenten wanneer je zelf te weinig stroom opwekt, je de stroom die je meer nodig hebt mag onttrekken aan het energienet. Salderen houdt dan in dat je binnen een kalenderjaar de stroom die je zelf teruglevert aan het energienet mag wegstrepen tegen de energie die je afneemt van het energienet. We gaan hierbij er vanuit dat je een vast tarief met de stroomleverancier hebt afgesproken. Het doet er niet toe wat de prijs was van de stroom die je hebt gesaldeerd, omdat het eindresultaat toch 0 is. Je betaalt nog wel voor het deel van de stroom die je netto in een jaar van het energienet afneemt.

Aangezien het niet uitmaakt wanneer je de stroom opwekt, zolang je de stroom maar binnen het jaar een keer opwekt, maakt het ook niet wanneer je de vaatwasser aanzet. Je kan de vaatwasser dus zowel aanzetten als de zonnepanelen werken als wanneer ze geen stroom opwekken. 

Milieu aspecten

Voor het milieu is het overigens beter de vaatwasser alleen aan te zetten als je zonnepanelen stroom opwekken. Helaas gaat een deel van de met zonnepanelen opgewekte groene stroom verloren omdat er op het moment van opwekken niet altijd een ontvanger voor is op het energienet. Ook is het nog niet mogelijk de groene stroom op grote schaal op te slaan en later terug te leveren aan het net. Ondanks dat je zelf mag salderen, komt het erop neer dat als je 's avonds laat de vaatwasser aan zet, de stroom die je dan gebruikt waarschijnlijk uit een kern-, kolen- of gascentrale komt. 

Niet salderen

De regering is van plan de huidige salderingsregeling af te bouwen. Het huidige plan (april 2023) is de regeling elk jaar terug te brengen. Vanaf 2031 zou je niet meer kunnen salderen. Als je niet meer mag salderen ontstaat er een heel andere situatie. Het blijft mogelijk om stroom terug te leveren aan het energienet als je te veel energie opwekt, en om energie af te nemen als je te weinig stroom zelf beschikbaar hebt. Echter je mag deze energie niet met elkaar salderen. Dit heeft tot gevolg dat op het moment dat je energie teruglevert je voor de stroom het teruglevertarief van je energieleverancier krijgt, en als je stroom afneemt betaal je het afnametarief van je energieleverancier. Deze tarieven zijn niet gelijk aan elkaar, het teruglevertarief is in de regel vele malen lager dan het tarief dat je betaalt als je stroom afneemt.

Als je niet kan salderen, dan kan je kosten besparen door de vaatwasser alleen aan te zetten als je zonnepanelen stroom opwekken. Hoeveel het scheelt hangt met name af van hoeveel energie je vaatwasser gebruikt bij een standaardbeurt en hoeveel je betaalt om energie af te nemen. In het artikel hoeveel energie gebruikt een vaatwasser komen we op gemiddelde energiekosten van 90 euro per jaar. Deze kosten kan je dan besparen als je de vaatwasser alleen maar aanzet als de zonnepanelen werken.

Wanneer wekken zonnepanelen stroom op

Zonnepanelen wekken stroom op wanneer er licht op valt. De hoeveelheid stroom die wordt opgewekt is afhankelijk van de hoeveelheid licht die op het paneel valt, de hoek waarmee het licht op de panelen valt en de efficiëntie van de panelen. De stroomopbrengst van zonnepanelen is het hoogst op een zonnige, niet al te warme dag (onder de 25 graden). In de wintermaanden wekken je zonnepanelen zelfs als de zon schijnt een stuk minder energie op. Dit heeft vooral te maken met de stand van de zon in de winter. Daarnaast zijn de dagen ook korter in de zomer. Er zullen vooral in de wintermaanden vaak momenten zijn dat je de vaatwasser aan wilt zetten maar de zonnepanelen geen of onvoldoende energie kunnen opwekken. 

Conclusie

Door de vaatwasser aan te zetten als de zon schijnt en je zonnepanelen stroom opwekken maak je slim gebruik van je zelf opgewekte zonnestroom. Dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee. Door te kiezen voor zonnepanelen en deze te gebruiken om huishoudelijke apparaten, zoals de vaatwasser, van stroom te voorzien, kan je huishouden op lange termijn geld besparen. Daarbij merken we op dat zolang de salderingsregeling nog volop van kracht is, en je een vast tarief voor stroom hebt afgesproken, het voor de portemonnee niet uitmaakt wanneer je de vaatwasser aanzet. 
De informatie op deze pagina is met grote zorg samengesteld. Echter het is altijd mogelijk dat iets niet (langer) juist, volledig of up to date is. Als u weet of vermoedt dat iets niet klopt dan stellen we het op prijs dat u dat aan ons doorgeeft. U helpt daarmee zowel Qasa als de gebruiker van onze site. Geef hier uw opmerking door.