Feedback

Kan een koelkast in de schuur?

Een koelkast kun je overal neerzetten. Toch is plaatsing van de koelkast in een onverwarmde schuur meestal geen goed idee. Koelkasten zijn gemaakt om binnen bepaalde temperaturen optimaal te functioneren. Meestal ligt deze temperatuur tussen de 10 en 43 graden. Zowel hogere of lagere temperaturen zijn niet goed voor de koelkast en hij zou daardoor kapot kunnen gaan. Je kan aan de hand van de klimaatklasse van de koelkast zien binnen welke temperaturen hij volgens de fabrikant goed functioneert. De fabrikant geeft met de combinatie van een of meerdere letters hoe koud en hoe warm de omgeving van de koelkast mag zijn. Helaas is deze klimaatklasse indeling erg beperkt. Er bestaat bijvoorbeeld geen letter combinatie voor koelkasten die wel goed tegen lage temperaturen kunnen.

Klimaatklasse

Onderstaand de klimaatklasse indeling van koelkasten. Plaats je een koelkast in een ruimte waar de temperatuur hoger is dan aangegeven met de klimaatklasse dan zal de compressor van de koelkast heel hard moeten gaan werken en veel stroom verbruiken. Bij lage omgevingstemperaturen (van 0 tot 10 graden) zal de compressor van de koelkast niet of nauwelijks aanslaan. In het geval van een koel-vriescombinatie met een enkele motor zal het vriesgedeelte ontdooien. Plaats je de koelkast in een ruimte waar de temperatuur onder het vriespunt ligt moet de koelkast feitelijk de koelruimte gaan verwarmen om te voorkomen dat het koelgedeelte bevriest.

KlimaatklasseTemp min.Temp max
N+16 °C+32 °C
ST+16 °C+38 °C
T+16 °C+43 °C
SN+10 °C+32 °C
SN-ST+10 °C+38 °C
SN-T+10 °C+43 °C

Toelichting op de klimaatklassen.

De betekenis van de 4 letters is als volgt. SN staat voor subnormaal. N staat voor normaal. ST staat voor subtropisch. T staat voor tropisch. Sommige fabrikanten combineren de letters van de klimaatklassen terwijl een letter volstaat. Zo schrijven sommige partijen alleen SN (subnormaal) en andere in dezelfde situatie SN-N (subnormaal – normaal). Dit betekent hetzelfde namelijk de koelkast is geschikt voor ruimtes met temperaturen van 10 graden C tot 32 graden C.

Overwegingen bij schuurplaatsing of garageplaatsing

Allereerst is van belang hoe laag de temperatuur zal kunnen zakken in de ruimte waar je de koelkast neer wilt zetten. De temperatuur in een garage die aan een (verwarmd) huis is gebouwd zal vrijwel nooit onder het vriespunt kunnen komen, maar de temperatuur in een vrijstaande schuur kan dat wel makkelijk. Het meest eenvoudige advies is om een koelkast NIET te plaatsen in een ruimte waar je van verwacht dat de temperatuur onder nul kan komen. Dit tenzij de fabrikant in de specificaties van de koelkast heeft aangegeven dat de koelkast geschikt voor temperaturen onder het vriespunt, maar dit komt bijna niet voor.

We gaan dan verder uit van de situatie dat de temperatuur boven het vriespunt zal blijven maar dat het wel koud kan worden in de ruimte bijvoorbeeld 10 graden of 5 graden C. Het is bij garageplaatsing of schuurplaatsing in ieder geval verstandig om te gaan voor een koelkast met SN in de klimaatklasse omdat deze beter omgaat met lagere temperaturen. Een groot deel van de kwalitatief betere koelkasten heeft een SN vermelding als klimaatklasse. Dit betekent geschikt vanaf 10 graden C.

 Veel koelkasten met SN zullen ook prima blijven functioneren als de temperatuur iets onder de SN waarde van 10 graden C zakt. Fabrikanten zorgen ervoor dat de koelkasten ook geschikt zijn voor lagere temperaturen die kunnen gelden in onverwarmde ruimtes, zolang de temperatuur maar boven het vriespunt blijft. Het verschilt per fabrikant in hoeverre deze specificeert wat de laagste temperatuur is waarop de koelkast goed blijft werken. Als dit vermeld staat dan gaat het in de regel erom dat de temperatuur boven de 0 graden C ligt. Een deel van de fabrikanten vermeldt alleen de klimaatklasse SN en geeft verder geen informatie over wat er gebeurt als de temperatuur onder de 10 graden C zakt.  
De informatie op deze pagina is met grote zorg samengesteld. Echter het is altijd mogelijk dat iets niet (langer) juist, volledig of up to date is. Als u weet of vermoedt dat iets niet klopt dan stellen we het op prijs dat u dat aan ons doorgeeft. U helpt daarmee zowel Qasa als de gebruiker van onze site. Geef hier uw opmerking door.