Feedback

Hoeveel energie verbruikt een vaatwasser

De vaatwasser is een van de huishoudelijke apparaten met een hoog energieverbruik. We bekijken hoeveel energie een vaatwasser verbruikt en welke factoren een rol spelen.

Energieverbruik van vaatwassers

Het energieverbruik van een vaatwasser staat op het energielabel aangegeven. Hier staat het verbruik per 100 wasbeurten met gebruikmaking van het zogenaamde eco-programma. Het verbruik voor een individuele vaatwasbeurt op het eco-programma ligt vrijwel altijd tussen de 0,5 kWh en 1 kWh per wasbeurt. De gemiddelde waarde is ongeveer 0,8 kWh. Een huishouden draait gemiddeld ongeveer 280 vaatwasbeurten per jaar. Dit komt neer op het 5 keer draaien van de vaatwasser per week. Op jaarbasis kom je dan automatisch rond de 225 kWh aan energieverbruik uit. We gaan er in dit geval wel vanuit dat je (bijna) altijd het eco-programma van je vaatwasser kiest. En dat je 5 keer per week de vaatwasser aanzet. Kies je een ander programma zoals een intensief programma, dan zal je meer energie per vaatwasbeurt en per jaar verbruiken. Ook bij een oud model vaatwasser kan het zijn dat het energieverbruik wat hoger ligt.

Energiekosten per vaatwasbeurt

De kosten per vaatwasbeurt aan energieverbruik zullen bij moderne vaatwasser liggen ergens rond de EUR 0,32 per wasbeurt. We rekenen dan met een stroomprijs van 40 eurocent per kWh en met het gemiddelde energieverbruik van 0,8 kWh per spoelbeurt. Als je een lagere stroomprijs hebt afgesproken met je energieleverancier of je draait een deel van het jaar op je eigen zonne energie dan liggen de stroomkosten per beurt uiteraard lager. Bij het gemiddeld aantal beurten met de vaatwasser van 280 per jaar kom je uit rond de tussen de EUR 90 aan jaarkosten voor energie. 

Kosten per jaar bij veel of weinig gebruik en bij lage of hoge stroomkosten

Waarschijnlijk gebruik je de vaatwasser minder of juist vaker dan het gemiddelde. Daarnaast verschillen de energiekosten per huishouden. In onderstaande tabel geven we een indicatie van de kosten van het gebruik van de vaatwasser per jaar bij verschillende stroomkosten en bij weinig, gemiddeld en veel gebruik van de vaatwasser. Een gemiddeld gezin gebruikt ongeveer 280x per jaar de vaatwasser. 
Vaatwasbeurten
Stroomkosten
140 beurten280 beurten420 beurten
€ 0,20 per kWh€ 22,-€ 45,-€ 67,-
€ 0,25 per kWh€ 28,-€ 56,-€ 84,-
€ 0,40 per kWh€ 45,-€ 90,-€ 135,-
€ 0,55 per kWh€ 62,-€ 124,-€ 186,-

Belang van temperatuur water

De belangrijkste factor die van invloed is op het energieverbruik van een vaatwasser, is de temperatuur van het water. Het opwarmen van water kost veel energie. Een programma zoals Eco of delicaat zal op relatief milde temperaturen de vaat reinigen. Meestal duurt het wassen hierdoor langer. Een programma als intensief zal op relatief hoge temperaturen tot 70 graden de vaat schoonmaken. Dit gaat veel sneller dan op lage temperaturen, maar kost ook veel meer energie. Ook machine reinigingsprogramma’s die op hoge temperaturen draaien kosten meer energie. 

Betekenis energieklasse

Volgens de richtlijnen van de Europese Commissie voor het energielabel, moeten alle vaatwassers een energieklasse hebben die aangeeft hoe energie efficiënt ze zijn. De energieklasse staat prominent op het energielabel. Deze energieklasse geeft een goede indicatie van de mate van energiezuinigheid. Het label loopt van klasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt). De energieklasse houdt rekening met het aantal couverts van de vaatwasser zodat kleine en grote vaatwassers allemaal binnen hetzelfde systeem passen met de letters A tot G. Dit betekent tegelijkertijd dat de energieklasse niet direct iets zegt over het energieverbruik per beurt van een apparaat. Hiervoor kijk je naar de waarde bij energieverbruik op het energielabel. 

Waterverbruik

Naast energie verbruikt een vaatwasser ook water. Het waterverbruik bij het draaien van het eco- programma staat eveneens vermeld op het energielabel. Dit waterverbruik zal ergens tussen 7 liter en 12 liter per vaatwasbeurt liggen. Bij 280 wasbeurten per jaar kom je dan tussen de 1.960 liter en 3.360 liter water. In Nederland zal dit waterverbruik maximaal een paar euro kosten. We merken nog op dat een vaatwasser die minder water nodig heeft voor een spoelbeurt ook minder water warm hoeft te maken. Een waterzuinige vaatwasser is dus ook een energiezuinige vaatwasser. Dit zie je dan weer terug in het energieverbruik per wasbeurt.

Conclusie

Gemiddeld verbruikt een moderne vaatwasser tussen de 0,5 kWh en 1 kWh per vaatwasbeurt met het programma ECO. Bij een gemiddelde van 0,8 kWh zullen de totale jaarlijkse energiekosten van een vaatwasser ergens rond de 90 euro bedragen. Dit ligt er ook aan hoeveel je precies voor elektra betaalt. Het bedrag wordt in ieder geval hoger naarmate je de vaatwasser meer gebruikt en minder als je hem minder vaak inzet.
De informatie op deze pagina is met grote zorg samengesteld. Echter het is altijd mogelijk dat iets niet (langer) juist, volledig of up to date is. Als u weet of vermoedt dat iets niet klopt dan stellen we het op prijs dat u dat aan ons doorgeeft. U helpt daarmee zowel Qasa als de gebruiker van onze site. Geef hier uw opmerking door.