Feedback

Kan ik een bedrijf laten verwijderen van Qasa

Qasa tracht alle op de voor haar relevante markten actieve bedrijven te vermelden. Qasa wil proberen een zo accuraat en volledig beeld te geven van de markt.
Bij de vermelding gaat het alleen om publiek bekende gegevens, dit wil zeggen de bedrijfsnaam, het adres, de postcode, de plaatsnaam, het telefoonnummer, de website. Bij de vermelding gaan wij altijd uit van de feitelijke situatie.

We begrijpen dat in het geval van een negatieve ervaring bedrijven soms van de website verwijderd willen worden. Een (negatieve) ervaring komt van een gebruiker die dit op de website van Qasa heeft gemeld. Als u het niet eens bent met een individuele negatieve ervaring dan kan een bedrijf dit altijd melden bij Qasa en dan zoeken we het uit. Daarnaast is het voor een bedrijf ook mogelijk om te werken aan positieve ervaringen en klanten hiervoor te benaderen, en zodoende een negatieve ervaring in een ander beeld te plaatsen. Stuur daarbij nooit op de toon, strekking of inhoud van de ervaring en wees niet selectief als u klanten vraagt om een ervaring te schrijven. Qasa heeft geen belang erbij dat ervaringen positief of negatief zijn.

We kunnen een bedrijf alleen laten verwijderen van Qasa als dit niet actief is, bijvoorbeeld bij stopzetting bedrijfsvoering of faillissement.

Zie deze link voor informatie over het aanpassen van bedrijfsgegevens.
Meer artikelen