Feedback

Beoordeling van ervaringen over showroombezoek

Qasa hanteert bepaalde richtlijnen bij het beoordelen of wij ervaringen op de website plaatsen. Deze richtlijnen vindt u op de pagina over richtlijnen voor het plaatsen van een ervaring.
Een bijzondere categorie betreft ervaringen die gaan over een showroombezoek of contacten die via de showroom gaan. Hieronder vallen ook contacten die niet in de showroom plaatsvinden maar bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail. In de regel is er nog geen aankoop gedaan. Het kan ook zijn dat er al wel een aankoop is gedaan maar er nog niet is geleverd en gemonteerd.

Showroombezoeken zijn meestal bedoeld bedoeld om te oriënteren, een eerste indruk op te doen, een gevoel te krijgen bij het soort winkel, producten en opstellingen te zien, of een prijsindicatie of offerte te krijgen. Bij een showroombezoek ziet u vooral de aankleding van de showroom en heeft u contact met verkopers. Ook krijgt u een algemene indruk van het bedrijf.

Bij een showroombezoek is er (nog) geen beoordeling mogelijk over de levering, de montage, de installatie, de kwaliteit van de geleverde producten, de service, het nakomen van bij de verkoop gemaakte afspraken, etc. Deze hebben nog niet plaatsgevonden.

Qasa bekijkt showroomervaringen van geval tot geval. Hieronder staan enkele vaker voorkomende situaties beschreven.

Regelmatig ontvangt Qasa ervaringen van reviewers die onder druk hun handtekening in de showroom hebben gezet en vervolgens geconfronteerd worden met onredelijk hoge annuleringskosten als ze zich binnen zeer korte tijd bedenken. Er is dan nog niet geleverd en gemonteerd. Ervaringen over dit soort annuleringen zijn van groot belang voor andere potentiele kopers en worden in de regel gepubliceerd op de site.

Een tweede situatie die af en toe speelt is dat enige tijd na het aankoopmoment een annulering wordt gedaan en de koop wordt teruggedraaid. De redenen van annulering zijn dan heel divers. Dit soort ervaringen wordt meestal niet gepubliceerd.

Een derde situatie die vaak terugkomt is dat een review gaat over een showroombezoek waarbij de reviewer de offerte te duur vond of het contact met de verkoper niet prettig vond. Het komt dan niet tot een aankoop. Dit soort ervaringen wordt in de regel niet gepubliceerd.

Een vierde situatie die vaak voorkomt is dat de reviewer de aankoop heeft gedaan maar dat levering en montage nog niet hebben plaatsgevonden maar nog wel gaan plaatsvinden in de toekomst. In dat geval houdt Qasa de ervaring aan en publiceert deze nog niet.

De situatie kan uiteraard ook nog anders zijn. In het algemeen geldt dat ervaringen die over een showroombezoek gaan een nuttige aanvulling kunnen vormen op ervaringen die wel het complete traject van aankoop tot levering en montage beschrijven. Het gaat er dan om wat voor informatie er in een showroomervaring staat vermeld en of die informatie van toegevoegde waarde kan zijn voor andere potentiële kopers. Van belang is in ieder geval dat u voldoende contact heeft gehad met het bedrijf. Een aspect waar Qasa verder naar kan kijken is of de score van een reviewer die alleen gaat over een showroombezoek naar het oordeel van Qasa mee zou moeten wegen in de totaalscore van een bedrijf. Qasa kan er voor kiezen om showroomervaringen te publiceren met de tekst maar zonder score.    
Meer artikelen