Feedback

Aanpassen bedrijfsgegevens

Indien de bedrijfsgegevens van uw bedrijf wijzigen dan kunt u altijd een verzoek tot wijziging doorgeven.

Gegevens waarvan u aanpassing kunt verzoeken zijn de bedrijfsnaam, het adres, de postcode, de plaatsnaam, het telefoonnummer, de website, en de bedrijfsomschrijving, en voor zover van toepassing het toevoegen of verwijderen van een of meer (neven)vestigingen. Bij meerdere vestigingen is bij elke vestiging telkens sprake van een adres, postcode, plaatsnaam en telefoonnummer. Qasa publiceert in beginsel geen e-mail adressen. De lengte van de bedrijfsomschrijving is maximaal 500 tekens inclusief spaties.

U kunt een e-mail sturen met uw verzoek aan info@qasa.nl met daarin kort vermeld welk bedrijf het betreft en welke gegevens er wijzigen. Wij vragen u daarbij uw eigen naam, bedrijfsnaam en directe telefonische contactgegevens te vermelden. U kunt ook via de Feedback knop aan de rechter bovenkant een wijzigingsverzoek doorgeven.

Ook als u als gebruiker van de site weet of vermoedt dat bedrijfsgegevens niet (langer) kloppen dan stellen we het op prijs dat u dat aan Qasa doorgeeft. U helpt daarmee zowel Qasa als andere gebruikers van onze site.

Verder kan Qasa zelf controleren of vermelde gegevens nog kloppen.

Bij het vermelden c.q. wijzigen van bedrijfsgegevens gaan wij altijd uit van de feitelijke situatie.
Meer artikelen