Feedback

Bepaling van de score van een bedrijf

Qasa berekent per bedrijf een totaalscore weergegeven in een cijfer op een schaal van 10. Hierbij geldt dat:

  = 2
  = 4
  = 6
  = 8
  = 10
Bij de berekening van de totaalscore wordt gekeken naar:
• Het gewogen gemiddelde van alle ervaringen wordt genomen, waarbij de weging plaatsvindt op basis van de ouderdom van ervaringen. Nieuwere ervaringen tellen dus zwaarder mee dan oudere ervaringen.
• Het totaal aantal ervaringen in de laatste 4 jaar. Bij slechts een of enkele ervaringen in deze periode is een heel lage of heel hoge score nog niet reëel, zelfs als die enkele ervaringen heel positief of heel negatief zijn.
• De recentheid van de ervaringen. Bij heel hoge scores en heel lage scores speelt bovendien de ouderdom van de laatste groep ervaringen en de ouderdom van de allerlaatste ervaring een rol.
• De totale klanttevredenheid. Ook wordt gekeken naar de totale klanttevredenheid onder de reviewers. Simpelweg mogen er niet te veel klachten bij Qasa binnenkomen.
Alle scores worden dagelijks op een vast moment volledig geautomatiseerd herberekend. De computer rekent daarbij zowel het gewogen gemiddelde uit als het totaal aantal ervaringen, en kijkt naar de recentheid van ervaringen en naar de verhoudingen tussen positieve en negatieve ervaringen.
Deze herberekening gebeurt dagelijks en alle scores worden dagelijks bijgewerkt. Er is maar één berekening en die is voor alle partijen exact hetzelfde. Bij de berekening van de score speelt het geen rol of een partij klant is van Qasa.
Het is binnen de systemen van Qasa ook niet mogelijk om een score handmatig vast te zetten op een bepaald getal aangezien alle scores dagelijks geautomatiseerd worden overschreven.
De score in sterren zoals weergegeven bij een individuele ervaring is zoals de reviewer die heeft beoordeeld.
Meer artikelen