Feedback

Bedrijf is het niet eens met een ervaring

Het is mogelijk dat een bedrijf vindt dat een bepaalde ervaring over een bedrijf een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

U kunt allereerst onder een ervaring een reactie schrijven. Deze reactie zal direct onder de ervaring verschijnen, zodat de gebruikers van Qasa ook uw perspectief kunnen lezen.

Als u vindt dat een ervaring niet voldoet aan de richtlijnen en voorwaarden van Qasa en niet (zo) gepubliceerd zou mogen worden, dan verzoeken u aan Qasa een e-mail te sturen aan info@qasa.nl met daarin over welke ervaring het gaat, een duidelijke feitelijke toelichting over waarom de ervaring niet (zo) gepubliceerd zou mogen worden, en uw eigen naam, bedrijfsnaam en directe telefonische contactgegevens.

Qasa controleert in dat geval de ervaring opnieuw. Qasa hoeft alleen te beslissen over de vraag of een ervaring wordt gepubliceerd op de site of niet. We gaan hierbij uit van onze richtlijnen en voorwaarden en we trachten, op basis van de informatie die u extra naar ons heeft toegestuurd, zo snel mogelijk erachter te komen of een ervaring feitelijk wel of niet hieronder valt. We nemen voor zover nodig contact op met de reviewer en of het bedrijf.

Het is tot slot mogelijk dat in een ervaring namen van medewerkers van een bedrijf worden genoemd. Qasa vindt het op zichzelf nuttig dat namen van medewerkers in ervaringen genoemd staan. Echter in verband met de privacy van de betreffende medewerker kunnen namen van medewerkers op verzoek altijd worden verwijderd.
Meer artikelen