Feedback

Gebruiksvoorwaarden

Plaatsen forumberichten, foto's en ervaringen

Op Qasa kunt u berichten plaatsen. Deze berichten kunnen ervaringen, reacties en of foto's zijn. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
1. Qasa is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten.
2. Het is niet toegestaan om kwetsende en/of beledigende berichten te plaatsen.
3. Het is niet toegestaan om berichten te plaatsen die inbreuk maken op het auteursrecht van iemand anders.
4. Het is niet toegestaan om berichten te plaatsen waarbij u zichzelf voordoet als iemand anders, en of met opgave van een nep e-mail adres of een nep telefoonnummer.
5. Indien u, uw familie of uw vrienden werkzaam zijn bij een bedrijf dat u in uw bericht noemt, dan dient u dit duidelijk te vermelden.
6. Indien u werkt bij een leverancier of een afnemer van een bedrijf dat u in uw bericht noemt, dan dient u dit duidelijk te vermelden.
7. Indien u een beloning of tegenprestatie ontvangt, of kans daarop maakt, voor het plaatsen van uw bericht, dan dient u dit duidelijk te vermelden.
8. Er bestaat geen recht op plaatsing van berichten op Qasa. Qasa bepaalt of berichten worden opgenomen. Qasa kan berichten niet opnemen zonder opgave van redenen. Qasa behoudt te allen tijde het recht om berichten te wijzigen of te verwijderen zonder opgave van redenen.
9. Qasa heeft te allen tijde het recht om berichten, die afkomstig zijn van iemand die in verband te brengen is met het bedrijf waar het bericht over gaat, of met een concurrent van het bedrijf waar het bericht over gaat, of met een bedrijf dat actief is op het gebied van (internet)marketing, niet op te nemen of te verwijderen zonder opgave van redenen.
10. Qasa heeft te allen tijde het recht om berichten, die zijn verkregen door het benaderen van een groep klanten, al dan niet via telemarketing, e-mail marketing of op andere wijze, niet op te nemen of te verwijderen zonder opgave van redenen. Daar bovenop is het benaderen van een groep klanten om een ervaring te schrijven over een bedrijf, al dan niet via telemarketing, e-mail marketing of op andere wijze, alleen toegestaan indien de werkwijze is voorgelegd aan Qasa, en Qasa schriftelijk heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de werkwijze. Qasa is uitdrukkelijk niet verplicht te reageren op een haar voorgelegde werkwijze.
11. Berichten die het technisch functioneren van de website zouden kunnen hinderen zijn niet toegestaan.
12. Door berichten te plaatsen geeft u toestemming om de inhoud daarvan op de website van Qasa te laten opnemen, alsmede om de inhoud te laten doorplaatsen op de website van het bedrijf waar uw bericht over gaat. De inhoud of delen van uw bericht kunnen mede worden opgenomen in verzamellijsten, introductiepagina's en of nieuwsbrieven van Qasa.
13. Door berichten te plaatsen geeft u toestemming aan Qasa om de op Qasa gepubliceerde inhoud door te geven aan het bedrijf waar uw bericht over gaat.
Beperking aansprakelijkheid
Qasa.nl besteedt zeer uitgebreide zorg aan de informatie die op haar website wordt gepubliceerd, maar het is altijd mogelijk dat gepubliceerde informatie niet juist, niet volledig en of niet up to date is, te meer omdat een groot deel van de informatie afkomstig is uit bijdragen van duizenden gebruikers aan de website. Qasa.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor haar website. Qasa.nl is met name niet aansprakelijk dat de op haar website gepubliceerde informatie niet juist, niet volledig en of niet up to date is. Qasa.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen die u neemt op basis van informatie die u aan of via Qasa.nl ontleent. U kunt aan op Qasa.nl gepubliceerde informatie geen rechten ontlenen jegens derde partijen. Als u weet of vermoedt dat bepaalde informatie niet juist, niet volledig of niet up to date is dan kunt u een email sturen naar info@qasa.nl met vermelding van welke pagina en welke informatie het betreft.
Privacy en persoonsgegevens
Als u een bericht via de website Qasa.nl verstuurt, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt door Qasa. U kunt Qasa bereiken via info@qasa.nl. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk vanuit het belang om met u over uw bericht te kunnen communiceren en voor de controle op de betrouwbaarheid van berichten. Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de hiervoor genoemde doelen. U heeft het recht te verzoeken om inzage in en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens . U bent niet verplicht tot verstrekking van uw persoonsgegevens, echter zonder uw persoonsgegevens kan een bericht niet worden gepubliceerd.
Auteursrecht en databankenrecht
Op de inhoud en vormgeving van Qasa.nl rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Qasa.nl of de rechthebbende.