Feedback

Tips voor duurzaam wassen

Met duurzamer wassen wordt bedoeld wassen op zo'n manier dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. Je kunt hierbij denken aan minder wassen, wassen op lagere temperaturen en het minder gebruiken van wasmiddel. Er zijn nog meer mogelijkheden die hieronder worden besproken. Acht tips om duurzaam te wassen. 

  1. Minder wassen
  2. Was met een volle trommel
  3. Was op lage temperaturen
  4. Kies het eco-wasprogramma
  5. Kies het juiste toerental
  6. Gebruik niet te veel wasmiddel
  7. Droog de was op een droogrek of droogmolen
  8. Koop een energiezuinige wasmachine

Tip 1. Minder wassen

Een beetje flauw maar de meest effectieve manier om duurzamer te wassen is simpelweg om minder vaak de wasmachine te gebruiken. Zolang kleding niet echt vuil is kan je er ook voor kiezen het op te frissen door het buiten aan een droogmolen te hangen. Op deze manier wordt het wasgoed opgefrist zonder dat daarvoor de wasmachine hoeft te worden gebruikt.

Tip 2. Was met een volle trommel

Is het opfrissen van je wasgoed geen optie dan zal kleding gewassen moeten worden. Probeer in dit geval alleen de wasmachine te draaien als je genoeg wasgoed hebt voor een volle trommel. Alhoewel veel wasmachines beschikken over een programma voor halve belading of een zogenaamde beladingssensor die het programma afstemt op de hoeveelheid wasgoed, blijft het veel duurzamer om één was met volle trommel te draaien in plaats van twee wassen met een halve trommel.

Tip 3. Was op lage temperaturen

Een groot deel van het energieverbruik van een wasmachine heeft te maken met het opwarmen van het water in de trommel. Je kunt het meeste wasgoed echter prima schoon krijgen terwijl je op lagere temperaturen wast. Met lagere temperaturen wordt hier bedoeld maximaal op 40 graden of lager. Als je wast op lage temperaturen dan kan je beter vloeibaar wasmiddel gebruiken in plaats van waspoeder. Meer over de verschillen tussen wasmiddelen vind je hier: wat is beter vloeibaar wasmiddel of waspoeder? 

Tip 4. Kies het eco-wasprogramma

Op vrijwel alle wasmachines zit een eco-wasprogramma. Dit programma is door de fabrikant ontwikkeld om zo min mogelijk energie te gebruiken tijdens het wassen. De wasmachine draait met het eco-programma op een lagere temperatuur dan normaal. Op het wasgoed toch goed schoon te maken moet het water en wasmiddel langer te tijd krijgen om in te werken. Het eco-programma duurt hierdoor (veel) langer dan een vergelijkbaar normaal wasprogramma.

Tip 5. Gebruik niet te veel wasmiddel en wasverzachter

Te veel wasmiddel en wasverzachter is om allerlei redenen niet goed. Wasmiddel en wasverzachter zijn uiteindelijk reinigingsmiddelen die geproduceerd moeten worden. Vanuit een milieu oogpunt is het altijd raadzaam alleen die hoeveelheid te gebruiken die daadwerkelijk nodig is. Een ander punt is dat kleding sneller slijt en dus sneller vervangen moet worden als te veel wasmiddel en wasverzachter wordt gebruikt.

Tip 6. Kies het juiste toerental

Behalve voor het opwarmen van water gebruikt een wasmachine ook veel energie voor het centrifugeren van je wasgoed. Hoe hoger het toerental bij het centrifugeren hoe meer energie dit kost. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is het beter om op een lager toerental te centrifugeren. Het op een laag toerental centrifugeren is ook beter voor je wasgoed.

Gaat het wasgoed na de wasbeurt in de droger, kies dan juist voor een hoger toerental op de wasmachine (indien het wasgoed dit toelaat). Alhoewel de wasmachine meer energie verbruikt door hem harder te laten centrifugeren, bespaar je per saldo energie omdat de wasdroger veel minder hard hoeft te werken.

7. Droog de was op een droogrek of droogmolen

De milieuvriendelijkste manier om je wasgoed te drogen is om dit te drogen op een droogrek of droogmolen en niet alles standaard in de wasdroger te stoppen. Wasdrogers verbruiken namelijk zeer veel energie. Als het toch wenselijk om wasgoed te drogen in de wasdroger, dan dient het wasgoed zo droog als mogelijk uit de wasmachine te komen voordat het de wasdroger in gaat. Dit betekent dat de wasmachine op een zo hoog mogelijk toerental moet centrifugeren (zie ook tip 6).

8. Koop een energiezuinige wasmachine  

Is je wasmachine kapot of aan vervanging toe, kies dan voor een energiezuinige wasmachine met energielabel A. Het is ook verstandig om naar het restvochtpercentage te kijken op het energielabel. Zeker als je graag de wasdroger gebruikt. Hoe lager het restvochtpercentage hoe minder hard de droger hoeft te werken om het wasgoed helemaal droog te krijgen. Maar ook als je het wasgoed zelf ophangt aan een droogmolen of wasrek is het fijn als het niet te vochtig is en hoeft het minder lang uit te hangen.

Conclusie

Er zijn veel manieren om duurzamer te wassen. In veel gevallen is het een kwestie van duurzamere gewoontes aannemen bij het wassen en kost het niets extra. Duurzaam wassen is overigens niet alleen goed voor het milieu. Het is ook beter voor je kleding en het is goedkoper.
De informatie op deze pagina is met grote zorg samengesteld. Echter het is altijd mogelijk dat iets niet (langer) juist, volledig of up to date is. Als u weet of vermoedt dat iets niet klopt dan stellen we het op prijs dat u dat aan ons doorgeeft. U helpt daarmee zowel Qasa als de gebruiker van onze site. Geef hier uw opmerking door.