Feedback

Hoe wordt het energieverbruik van een wasdroger berekend?

Het energieverbruik van een wasdroger staat op het energielabel. Hoe wordt dit getal eigenlijk bepaald? De richtlijnen voor het uitrekenen van het gemiddeld verwachte energieverbruik per jaar voor een wasdroger zijn opgesteld door de Europese Commissie. In dit artikel leggen we de formule uit die wordt gebruikt om het verwachte energieverbruik te bepalen. Ook staat er op deze pagina een calculator waarmee je zelf het (jaarlijks) energieverbruik van je wasdroger kunt uitrekenen. 

Welke berekening wordt gebruikt.

De volgende stappen worden gebruikt om het energieverbruik te berekenen.
K1 = De som van het energieverbruik van het 3 keer draaien van een standaard katoenprogramma bij een volledige lading. Deze informatie staat ook op het produktdatablad van de wasdroger.
K2 = De som van het het energieverbruik van het 4 keer draaien van een standaard katoenprogramma bij een halve lading. Deze informatie staat eveneens op het produktdatablad van de wasdroger.
S = Tel de uitkomst van K1 en K2 bij elkaar op en deel dit getal door 7.
De uitkomst van S geeft dus weer het gemiddelde energieverbruik per droogbeurt op basis van een gewogen gemiddelde, waarbij je telkens 3 droogbeurten hebt gedaan met een vol beladen wasdroger en 4 droogbeurten hebt gedraaid met een half beladen wasdroger. Om het jaarlijks gemiddelde energieverbruik verder te berekenen volgen nog een aantal stappen.
W = S * 160. Het getal 160 staat voor het standaard aantal droogbeurten van een gezin per jaar. Je vermenigvuldigt dus het eerder bepaalde gewogen gemiddelde met 160.
O = Het energieverbruik van de droger in sluimerstand en in de uitstand per jaar. Meestal zal dit maar een klein onderdeel zijn van het totale energieverbruik per jaar. De formule is nogal omslachtig, daarom zullen we deze niet uitschrijven omdat het berekenen van het energieverbruik hier nodeloos ingewikkeld van wordt.
E = W + O
De uitkomst van E komt overeen met het gemiddelde energieverbruik per jaar van de droger en is dus de optelsom van 160 keer per jaar de wasdroger gebruiken plus de hoeveelheid energie die de droger gebruikt in de uitstand.

Een voorbeeld berekening

Stel je hebt een warmtepompdroger die ongeveer 1,4 kWh aan stroom verbruikt bij volle belading en 0,84 kWh aan stroom verbruikt bij halfvolle belading. De berekening van het gemiddelde energieverbruik van je wasdroger per beurt en per jaar ziet er dan als volgt uit:
K1 = 3 x 1,40 kWh = 4,2 kWh
K2 = 4 x 0,84 kWh = 3,36 kWh
S = (K1 + K2) / 7 = (4,2 kWh + 3,36 kWh)/7 = (7,56 kWh)/7 = 1,08 kWh
Het gemiddelde energieverbruik per droogbeurt is: 1,08 kWh We gaan nu verder met het bereken van het jaarlijks energieverbruik:
W = 1,08 kWh x 160 = 172,8 kWh
O = 3,2 kWh (schatting) = 3,2 kWh
E = W + O = 172,8 kWh + 3,2 kWh (geschat) = 176 kWh
Het jaarlijks energieverbruik van de wasdroger ligt rond de 176 kWh.

Het energieverbruik van je wasdroger per wasbeurt en per jaar zelf berekenen

Kijk op het produktdatablad van je wasdroger om de gevraagde gegevens te vinden. Heb je dit blad niet bij de hand, zoek dan op het internet naar het typenummer van je droger in combinatie met de zoekterm produktdatablad. We berekenen op basis van de ingevoerde gegevens direct het kWh-verbruik per beurt en het energieverbruik per jaar.
Energieverbruik katoenprogramma
 
 
 

Zuinige wasdrogers

Ben je bezig met het energieverbruik van je (toekomstige) wasdroger dan wil je waarschijnlijk graag weten welke wasdrogers zuinig zijn en welke niet en of jouw wasdroger zuinig is of niet. Op de vraag welke wasdrogers wel zuinig zijn en welke niet is een simpel antwoord te geven. Dit is warmtepompdrogers zijn zuinig, condensdrogers en luchtafvoerdrogers zijn niet zuinig. Condensdrogers en luchtafvoerdrogers hebben een veel hoger energieverbruik dan warmtepompdrogers. Of jouw wasdroger zuinig is hangt dus vooral af van het soort wasdroger. Dit zal je ook telkens terugzien in de berekening. Binnen warmtepompdrogers zijn de verschillen minder groot en is het zaak goed naar de waardes op het energielabel te kijken van de individuele wasdroger.

Opmerking over vulgewicht

In bovenstaande berekening zijn we eraan voorbijgegaan dat niet elke wasdroger hetzelfde vulgewicht heeft. De meeste droger kunnen 7, 8 of 9 kg wasgoed drogen. Stel nu dat je twee wasdrogers zou willen vergelijken die op het energielabel precies hetzelfde elektraverbruik hebben per jaar, maar alleen de ene wasdroger is geschikt voor 7 kg en de andere voor 9 kg. Als je het elektraverbruik dan terugrekent per kg wasgoed dan is de wasdroger met het vulgewicht van 9 kg in feite een stuk efficiënter dan de wasdroger met het vulgewicht van 7 kg. Dit fenomeen speelt alleen als je machines zou willen vergelijken met elkaar die niet hetzelfde vulgewicht hebben, zolang je binnen hetzelfde vulgewicht zit maakt het niet uit. In de algemene energieklasse van de wasdroger die op het energielabel staat zit overigens een correctie voor de capaciteit van het apparaat zodat ook apparaten met een verschillend vulgewicht beter te vergelijken zijn.
De informatie op deze pagina is met grote zorg samengesteld. Echter het is altijd mogelijk dat iets niet (langer) juist, volledig of up to date is. Als u weet of vermoedt dat iets niet klopt dan stellen we het op prijs dat u dat aan ons doorgeeft. U helpt daarmee zowel Qasa als de gebruiker van onze site. Geef hier uw opmerking door.